Een organisatie is een boot

Bij Idealisk zijn we er inmiddels van overtuigd: een organisatie is een boot. Een organisatie vaart een koers, in een steeds veranderende omgeving. Er is een kapitein en er zijn bemanningsleden. Schepen heb je in diverse soorten en maten. Grote, logge boten en kleine, snelle bootjes die overal doorheen laveren. En alles daar tussenin.


De kunst is om het schip goed op koers te houden en te zorgen dat iedereen meewerkt om dat te bereiken. Soms is het vaarwater rustig en kabbelend, de andere keer woest en onstuimig. De vaartechniek dient daarop te worden aangepast. Soms is het zelfs beter om het anker even uit te gooien. Natuurlijk gaat er nogal eens wat mis:

 

 

Kapiteins en koers
Er is niet één kapitein, maar er zijn meer kapiteins. Er zijn verschillende managers die eindverantwoordelijk zijn, en ze zijn het niet eens met de te varen koers. Ze zitten in de stuurhut te overleggen (of te discussiëren) terwijl het schip doorvaart.

 

Externe communicatie
De organisatie reageert niet of slecht op andere schepen die voorbij varen. Er is een extern communicatieprobleem.

 

Interne communicatie

De bemanningsleden weten niet wat er van ze wordt verwacht. Er is een gebrek aan visie op de koers en/of er is een intern communicatieprobleem.

Structuur
De bemanningsleden zijn niet geschikt voor het werk dat zij doen. Een herverdeling van rollen of training van mensen kan nodig zijn, en soms is het beter om iemand van boord te laten gaan.

Sfeer

De sfeer aan boord is nietszeggend, negatief of vijandig. Het is geen prettige plek om te zijn, er is geen bevlogenheid, positiviteit, vriendelijkheid en enthousiasme. Sfeer wordt gemaakt door mensen aan boord. Sommigen drukken een zwaardere stempel op de sfeer dan anderen. De uitdaging is om na te gaan waardoor de sfeer niet optimaal is, en met die mensen het gesprek aan te gaan.

 

 

Idealiter is er één kapitein die eindverantwoordelijk is, die intern veel draagvlak heeft. Of er is een klein aantal kapiteins, kapiteins die het goed met elkaar kunnen vinden en die op één lijn zitten waar het heen moet. Een boot goed besturen vergt dus nogal wat. En de beste stuurlui staan aan wal.